Esma-i Hüsna

Barî (البارئ)

  • ANLAMI
  • AÇIKLAMA
  • GEÇTİĞİ AYETLER
  • GEÇTİĞİ HADİSLER

Bir örnek olmaksızın canlıları yaratan.

Bir örneği ve maddesi olmaksızın yaratan; evrenin bütün parçalarını âhenkli ve düzenli olarak meydana getiren demektir.
Allah Teâlâ, zât ve sıfatları bakımından yaratılmışlara asla benzemez. Yarattığı her şeyi hiç bir modele bağlı kalmaksızın yarattığı gibi, tam bir uygunluk ve kusursuzluk halinde yaratmıştır. Bir kulda bu isim tecellî edince, o kul yaptığı her şeyi adâletle, hakkâniyetle ve sağlam yapar.